Resultados

O obxectivo xeral do proxecto é valorizar o patrimonio cultural da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, como elemento de desenvolvemento transfronteirizo, mediante estratexias e modelos conxuntos de recollida e tratamento de información e xestión, promovendo a difusión do mesmo, e o seu aproveitamento por parte de sectores económicos como o sector turístico, e impulsando a participación social en todo o proceso.

Os resultados principais do proxecto cobren todos os aspectos necesarios para a posta en valor, e servirán como catalizador e polo de atracción de turistas, que suporá devandito patrimonio nos próximos anos.

Resultado do proxecto

A creación dunha plataforma como a que se propón neste proxecto obedece, en primeira instancia, á necesidade de actualizar os mecanismos e procedementos de xestión do patrimonio cultural en termos das distintas fases da cadea de valor: identificación, documentación, significación, avaliación, conservación e circulación. Pero esta actualización esixe algo máis que unha actualización meramente tecnolóxica, encarnada nas cada vez máis diversas ferramentas de teledetección, de información xeográfica e territorial ou de interacción a través das tecnoloxías da información. O proxecto contén e incorpora todas estas actualizacións, pero vai máis aló.

Con esta plataforma preténdese avanzar na configuración de novas formas de construír, xestionar e valorizar socialmente o patrimonio. A nosa proposta está en sintonía coa recente demanda dunha gobernanza participativa da cultura e o patrimonio cultural por parte de recoñecidas institucións como o Consello de Europa (véxanse as Conclusións do Consello de Europa respecto da gobernanza da cultura /2012/C 393/03/ e o patrimonio cultural /2014/C 463/01/). Á súa vez, esta demanda trata de dar resposta ás esixencias de xestión que veñen dadas pola consideración do patrimonio cultural como un recurso estratéxico para o desenvolvemento sustentable, así como á crecente percepción do papel que xoga a valoración social na definición do universo patrimonial (desde o Convenio de Faro de 2005).

Por todo iso, a plataforma incorporará, desde a súa fase de deseño ata o seu pleno funcionamento, algúns elementos que dotan ao proxecto de un carácter profundamente innovador, entre os que destaca a versatilidade  do medio, Así, a plataforma posibilitará a participación  no deseño e o posterior uso por parte de sectores e axentes relacionados directa ou indirectamente co patrimonio cultural -autoridades e organismos públicos, axentes privados, organizacións da sociedade civil, ONG, o sector do voluntariado e persoas interesadas coas súas respectivas e diferentes necesidades específicas, facilitando unha xestión global (entendida como planificación, toma de decisións, execución e avaliación de políticas patrimoniais) transparenteinformada e participada  das distintas entidades que integran o patrimonio cultural.