Acción 4.2.- Iniciativas piloto de innovación na xestión do patrimonio cultural

PROXECTOS PILOTO

 

Proxecto piloto 1. Cultura  Trovadoresca / Ciscertium  Experientia

Baséase en dous polos esenciais: a Ruta do Císter e a cultura trobadoresca na Eurorrexión. Todo o proxecto terá un itinerario baseado nas pegadas da orde  monástica como fío condutor e estará contextualizado polos produtos derivados do mundo trobadoresco (textos, música, miniaturas…). Con iso preténdese poñer en valor e protexer o legado patrimonial (material ou inmaterial) xerado por ambos os dous fenómenos durante os séculos XII-XIV nas dúas beiras do río Miño. O seu carácter innovador vén determinado.

Proxecto piloto 2. Camiño de Santiago na área transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal

Centrado nas manifestacións do patrimonio intanxible do Camiño de Santiago (representación simbólica da cultura, ritos, prácticas, crenzas etc.) e a súa relación co comportamento do turista cultural nesta rexión, ten como obxectivo investigar os procesos de patrimonialización e turistificación do Camiño Portugués Interior de Santiago.

            Presentación do proxecto
            Resultados potenciais
            Publicación Antropologia e Turismo: teorias, métodos e praxis

Proxecto piloto 3. Patrimonios Silenciados, Patrimonios Silenciosos

Subproxecto focalizado na análise e posta en valor de distintas prácticas culturais, restos materiais, lendas e outras evidencias relevantes para a identidade e o patrimonio cultural da Eurorrexión, que foron acaladas ou descartadas por vincularse tradicionalmente á vida cotiá, ao mundo feminino, á ilegalidade, á migración ou a outros motivos de segregación.

Proxecto piloto 4. Patrimonio léxico da Gallaecia

Combina de forma innovadora o patrimonio léxico co patrimonio cultural nas súas diversas manifestacións a través da compilación nunha base de datos do léxico herdado e transmitido na Eurorrexión, recollido por colectores de diversa formación e extraído de boca dos falantes.