Acción 1.3.- Avaliación do modelo e ferramentas deseñadas

Mediante a aplicación sucesiva nos casos de uso e nas experiencias piloto desenvoltas nas actividades 2, 3 e 4, identificaranse novas necesidades, fallos ou desviación para a súa corrección. Isto permitirá un axuste continuado do sistema deseñado e construído, co que ao final do proxecto dispoñerase dun modelo e sistema maduro para continuar a súa extensión e aproveitamento en novos ámbitos, e dispoñible para as administracións e axentes implicados.

Pode visualizar o documento "Catálogo estruturado de información xeográfica" premendo aquí.