Acción 1.1.- Definición do modelo conceptual do patrimonio cultural

Elaborarase un modelo flexible de sistematización da información sobre o patrimonio cultural, que teña por obxecto definir o modelo de información que corresponde ás diferentes tipoloxías do patrimonio cultural recoñecidas na Lei do patrimonio cultural de Galicia vixente e na normativa portuguesa. Este modelo teórico e conceptual será desenvolto en base a tipoloxías interrelacionadas e adaptadas á realidade patrimonial da Eurorrexión e as súas peculiaridades e características comúns.

Pode visualizar o documento "Modelo conceptual de información patrimonial do subproxecto USC- versión preliminar" premendo aquí. 

Pode visualizar o documento "Informe sobre as bases metodolóxicas para a armonización da cartografía Galicia - Norte de Portugal" premendo aquí.