Actualidad

27 Mayo

Publicación en la Revista Etnologia de Catalunya sobre el Camino de Santiago

Imagen de la noticia
Miércoles, 27 Mayo, 2020

Se publica en la Revista Etnologia de Catalunya (REC), nº 44, pp. 148-161, un artículo sobre el Camino de Santiago "El model CICATUR aplicat als patrimonis culturals del Camí Portuguès Interior de Santiago de Compostel-la. 

https://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular/07_publicacions/...